Chuyên trang Ấn phẩm VNPT > News > PrintPreview
Năm 2012, doanh thu của VNPT sẽ đạt 135.800 tỷ đồng
13/01/12

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2011, VNPT đã được Chính phủ đã trao tặng Cờ Thi đua

Mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của kinh tế đất nước do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu và sức ép cạnh tranh trên thị trường dịch vụ BCVT, CNTT ngày càng gay gắt, năm 2011 VNPT vẫn giữ vững tốc độ phát triển với những chỉ tiêu tăng trưởng cao và tiếp tục khẳng định vai trò là một doanh nghiệp chủ lực của đất nước trong lĩnh vực BCVT, CNTT. Đây là một trong những đánh giá quan trọng của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2012 của VNPT ngày 10/1/2012 tại Hà Nội.

Bước đầu thành công với cơ chế kinh tế nội bộ
Với tinh thần tiếp tục đổi mới, phát huy nội lực nhằm thúc đẩy SXKD và tăng trưởng, ngay từ đầu năm 2011, Tập đoàn đã triển khai thực hiện Cơ chế kinh tế nội bộ - “Cơ chế 46” (ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-VNPT-TTBH ngày 11/1/2011). Theo đó, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn thực hiện hợp tác kinh doanh thông qua các hợp đồng kinh tế nội bộ với tiêu chí vừa đảm bảo việc hạch toán riêng, rõ vừa đảm bảo quyền lợi của các đơn vị thành viên. Sau một năm triển khai, “Cơ chế 46” đã bước đầu tạo ra sự sức bật mới trong SXKD, đặc biệt chính Cơ chế này đã thực sự có những tác động làm thay đổi, chuyển biến ngay trong tư duy kinh doanh từ đơn vị cho đến người lao động. Sự thay đổi này là bước chuyển biến về nhận thức, tính chủ động, thích ứng với cơ chế thị trường, nhìn nhận thực chất năng lực, hiệu quả kinh doanh của mình để từ đó quyết liệt tìm tòi nhiều giải pháp kinh doanh hiệu quả, thực hiện tiết kiệm, phối hợp chặt chẽ để tăng doanh thu, giữ vững và giành lại thị phần.
Sau một năm triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt từ cơ chế kinh tế nội bộ đến các giải pháp mũi nhọn, năm 2011 VNPT đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Cụ thể, tổng doanh thu phát sinh: 120.800 tỷ đồng đạt 100,67% kế hoạch năm 2011, tăng 20,04% so với năm 2010; tổng lợi nhuận: 10.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2011, tăng 6,15% so với năm 2010; Nộp ngân sách nhà nước: 6.461 tỷ đồng, đạt 118,55% kế hoạch năm 2011; năng suất lao động đạt trên 1.340 triệu/người/năm, tăng hơn 21% so với năm 2010.
Để có được những kết quả trên, năm 2011, Lãnh đạo Tập đoàn đã quán triệt thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ như thực hiện việc tổ chức mô hình hoạt động theo Điều lệ đã được Chính phủ phê duyệt, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Nghị quyết số 123-NQ/ĐUTĐ ngày 22/3/2011 của Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về nâng cao hiệu quả SXKD, sử dụng chung cơ sở hạ tầng, đổi mới toàn diện các cơ chế nội bộ, tăng cường sức cạnh tranh của Tập đoàn.
Đẩy mạnh triển khai cơ sở hạ tầng được xem là một trong những giải pháp lớn, quan trọng trong năm 2011. Thực hiện chủ trương này, Tập đoàn đã bước đầu phát huy được tối đa năng lực của hạ tầng mạng lưới, rút ngắn được thời gian chuẩn bị cơ sở hạ tầng kịp thời phục vụ SXKD, giảm tối đa các chi phí xây dựng, truyền dẫn, bảo dưỡng… từ đó nâng cao chất lượng mạng và dịch vụ. Cùng với duy trì, củng cố hệ thống điểm giao dịch dùng chung cho các dịch vụ BCVT, CNTT và dùng chung cơ sở hạ tầng mạng lưới, nhà trạm giữa 2 mạng di động, năm qua VNPT đã hoàn thành việc chuyển mạng (Roaming) cho các thuê bao trả trước trong nước, quốc tế và dịch vụ dữ liệu (data) giữa 2 mạng Mobifone và Vinaphone. Đây là một bước đi quan trọng của VNPT trong việc tối ưu hóa mạng lưới, tạo thêm các giá trị tiện ích cho hàng chục triệu khách hàng.
Năm 2011, ứng dụng CNTT vào quản lý, điều hành SXKD của Tập đoàn được quan tâm, đẩy mạnh và đã đạt được những kết quả rõ rệt. Cổng thông tin quản lý điều hành SXKD, hệ thống cung cấp số liệu và phân tích dữ liệu mạng di động Vinaphone; hệ thống quản lý văn bản điện tử, điều hành điện tử AIS đến 63 VNPT tỉnh thành, phố và các đơn vị trực thuộc trong Tập đoàn, triển khai các bài toán trọng điểm về các mặt hoạt động như kế toán, đầu tư, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, quản trị nguồn nhân lực…
Đối với hoạt động kinh doanh, năm qua vừa thực hiện hướng phát triển mạnh các dịch vụ roaming quốc tế, viễn thông quốc tế, Tập đoàn đã đẩy mạnh chủ trương liên kết chiến lược với các doanh nghiệp lớn, cơ quan tổ chức chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, hệ thống nhận diện thương hiệu và các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, truyền thông quảng bá đã được triển khai bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp có hiệu quả cao. Tiêu biểu như các hoạt động ban hành các tiêu chuẩn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng với những biện pháp hữu hiệu như: giám sát chặt chẽ chất lượng phục vụ của đội ngũ bán hàng thông qua chương trình khách hàng bì mật, triển khai chương trình Nụ cười VNPT, thực hiện 8 cam kết phục vụ khách hàng….
Tối ưu hóa mạng lưới, triển khai các chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ để gia tăng giá trị, tiện ích cho khách hàng và tiết kiệm chi phí là giải pháp đã được các đơn vị tích cực vận dụng trong năm qua, đặc biệt là đối với 2 mạng di động. Năm 2011, dự án Vinasat 2 đang trong giai đoạn hoàn tất để đảm bảo đúng lộ trình đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong quý II năm 2012. Song song với công tác đầu tư mạng lưới phục vụ phát triển dịch vụ, năm qua VNPT đã triển khai có hiệu quả các dự án phục vụ nhiệm vụ chính trị. Điển hình trong năm qua, Tập đoàn đã phục vụ tốt các sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội Đảng XI, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, các phiên họp trực tuyến của Chính phủ, Bộ, Ngành. Đặc biệt là dự án thiết lập đường dây thông tin liên lạc cấp cao giữa Việt Nam – Trung quốc, khai thác mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước giai đoạn 2, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong thiên tai, mưa lũ và các tình huống khẩn cấp…
Đối với công tác đầu tư ra ngoài, năm 2011, Tập đoàn đã quán triệt thực hiện tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo hiệu xuất đầu tư trên cơ sở phù hợp với cơ cấu ngành nghề chính theo đúng chiến lược phát triển của Tập đoàn. Vì mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, cương quyết không đầu tư ở những lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả.
Cùng với tinh thần quyết liệt, đổi mới, hiệu quả của cơ chế kinh tế nội bộ, công tác lao động tiền lương năm qua đã thể hiện được vai trò thúc đẩy năng xuất lao động, đảm bảo ổn định và phát triển thu nhập, đời sống CBCNV. Theo đó, Tập đoàn đang triển khai đổi mới quy chế phân phối tiền lương để tạo động lực cho người lao động; đảm bảo công tác an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe cho CBCNV.
Với vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động, trong năm qua Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đổi mới hoạt động Công đoàn, tổ chức nhiều phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực gắn với các mục tiêu, kế hoạch SXKD, phát triển của VNPT. Điển hình là các phong trào như Sáng tạo VNPT, Chất lượng VNPT, Nụ cười VNPT, Người VNPT sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VNPT... Các phong trào thi đua này đã tạo động lực mới trong CBCNV, đóng góp hiệu quả vào kết quả SXKD.
Song song với hoạt động SXKD, công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm qua. Với những kết quả tích cực trong triển khai Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 2 huyện nghèo Sìn Hồ và Mường Tè, Lai Châu, Tập đoàn đã được trao Bằng khen của Chính phủ và Bằng khen của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương. Năm 2011, tổng kinh phí VNPT dành cho các chương trình vì cộng đồng là 118 tỷ đồng. Đây là số tiền Tập đoàn đóng góp cho an sinh xã hội trong một năm, lớn nhất từ trước đến nay.
Tái cơ cấu để phát triển bền vững
Với tinh thần không ngừng đổi mới để vượt qua chính mình, một trong những yếu tố quan trọng cho thành công của VNPT trong năm qua đó chính là việc quyết tâm triển khai đổi mới các cơ chế kinh tế nội bộ. Những kết quả đạt được của năm 2011 sẽ trở thành tiền đề để Tập đoàn phát triển trong năm 2012.
Một trong những mục tiêu trọng tâm năm 2012 của Tập đoàn đó là việc thực hiện trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đổi mới tổ chức hoạt động của Tập đoàn; chiến lược phát triển giai đoạn 2012-2020; cùng với đó sẽ tiến hành xây dựng đồng bộ hệ thống các cơ chế, quy định quản lý, kế hoạch triển khai cụ thể… để sẵn sàng triển khai thực hiện khi được Thủ tướng phê duyệt. Việc đổi mới, tái cấu trúc là một yêu cầu cấp bách để nâng cao khả năng cạnh tranh, bảo đảm tính phát triển bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu về chính sách, chủ trương mà còn là yêu cầu nội tại của Tập đoàn để vượt qua thách thức và phát triển trong kỳ mới.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Tuấn Hùng nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy hiệu quả từ cơ chế kinh tế nội bộ, yêu cầu các đơn vị quyết liệt triển khai ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu năm kế hoạch 2012. Theo đó các đơn vị cần lên kế hoạch phân giao cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Việc thực hiện tốt, có hiệu quả cơ chế kinh tế nội bộ có thể coi là nhân tố sống còn đối với sự phát triển của Tập đoàn và còn là tiền đề, cơ sở để xây dựng phương án tái cơ cấu mô hình Tập đoàn.
Để triển khai thắng lợi kế hoạch năm 2012, Tập đoàn đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2015, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; hoàn thiện quy hoạch kênh bán hàng, đảm bảo đầu mối bán hàng thống nhất; tổ chức hệ thống đầu mối tại các đơn vị để thực hiện công tác CSKH; xây dựng quy hoạch tổng thể phương án kinh doanh, hợp tác kinh doanh các dịch vụ nội dung, dịch vụ giá trị gia tăng, CNTT để tạo nguồn thu mới; đầu tư cơ sở hạ tầng có trọng điểm, tối ưu hóa mạng lưới để nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung triển khai các dự án trọng điểm như phủ sóng khu vực biển đảo, cáp quang đến hộ gia đình, phóng vệ tinh Vinasat 2; triển khai chiến lược phát triển bưu chính Việt Nam đến năm 2020; đẩy mạnh liên kết kinh doanh giữa các doanh nghiệp có vốn góp và doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn; tập trung triển khai ứng dụng các giải pháp CNTT dùng chung trong toàn Tập đoàn…
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2012, Lãnh đạo Tập đoàn kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công nhân viên toàn Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2011, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ của Tập đoàn năm 2012 và trong thời gian tới.
 Với những kết quả đạt được trong năm 2011, VNPT tiếp tục góp phần khẳng định tính đúng đắn của chủ trương xây dựng và phát triển mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước nhằm cân đối, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Ghi nhận những nỗ lực của VNPT, Chính phủ đã trao tặng VNPT Cờ Thi đua năm 2011 với thành tích đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua. Ngoài ra, 29 đơn vị thành viên trong Tập đoàn cũng đã được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.
Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn BĐVN Hoàng Huy Loạt đã phát động phong trào thi đua năm 2012 với yêu tới chuyên môn, Công đoàn các đơn vị trong Tập đoàn nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi một số nội dung công tác chủ yếu như: Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH hội năm 2011 và Kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng XI và mục tiêu cơ bản của Tập đoàn giai đoạn 5 năm 2011 - 2015; tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới, triển khai có hiệu quả cơ chế kinh tế nội bộ, chủ trương dùng chung cơ sở hạ tầng, phối hợp kinh doanh giữa các đơn vị thành viên, gắn trách nhiệm và quyền lợi của đơn vị và người lao động với kết quả SXKD; Đảm bảo ATVS LĐ.
Tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng văn hoá doanh nghiệp của Tập đoàn; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Tập đoàn và Công đoàn BĐVN phát động như: “Chất lượng VNPT”, “Sáng tạo VNPT”, “Người VNPT sử dụng dịch vụ, sản phẩm VNPT”, “Nụ cười VNPT”, “VNPT cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong Nữ CBCNVC và các phong trào thi đua khác...
Theo Hà Khoa (vnpt.com.vn)